הנפקת תו נכה

תו נכה משמעותי ביותר ומקל מאוד עם בעלי הנכות להתנהל בשגרת היום יום. ישנם תנאים לקבלת תג נכה כפי שנקבעו בחוק חניית נכים תשמ"ד. באם נמצא כי אתם עומדים בתנאים אלו – תג נכה יקל עליהם מאוד.

למי זכאי לתו נכה?

נכים המוגבלים בניידות וזקוקים לרכב על מנת להתנייד, מי שדרגת הנכות שלו לפחות 60% , מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים, מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, וניידותו בדרכים מסוכנת עבורו ללא ניידות ברכב – זכאי לקבלת תו חניה לנכה המאפשר לו לחנות בחניה המותרת לנכים כחוק.

זכאים לתן נכה:
עיוורים בעלי תעודות עיוור של משרד הרווחה, הורים לילד נכה, חולי לב, פריצות דיסק, חולי סרטן, נכי משרד הבטחון, מוגבלי ניידות בכל גיל, חולי סכרת ועוד מחלות הקבועות בחוק. משרדנו מתמחה במתן ליווי וייעוץ משפטי מקצועי ומהיר לקבלת תג נכה לרבות בקשה עבור 2 רכבים, החזרי אגרה.

תו נכה משמעותי ביותר ומקל מאוד עם בעלי הנכות להתנהל בשגרת היום יום. ישנם תנאים לקבלת תג נכה כפי שנקבעו בחוק חניית נכים תשמ"ד. באם נמצא כי אתם עומדים בתנאים אלו – תג נכה יקל עליהם מאוד.

תג חניה לנכה
תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.

ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, במידה ושניהם משמשים לנסיעת הנכה, גם אם כלי רכב אלו אינם בבעלות הנכה.

השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק אם הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).

בעל הזכאות מקבל תג חניה על גבי כרטיס קשיח, אשר בעת החניה יש להצמיד לשמשת הרכב, באופן שיאפשר לראותו בבירור.

במסגרת שיפור השרות לאוכלוסיית הנכים, תג החניה לא נושא על גביו את מספרי כלי הרכב. משכך, גם במקרה של שינוי הרכבים הרשומים תחת התג – אין צורך להמתין לקבלת תג חדש, וניתן להמשיך להשתמש בתג הקיים.

לתשומת ליבכם – תג החניה הוא אישי, וניתן לשימוש רק בעת נסיעת הנכה ברכב. נכה הנותן את תג החניה שקיבל לשימוש אדם אחר עובר עבירה פלילית, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 משרדנו מתמחה במתן ליווי וייעוץ משפטי מקצועי ומהיר לקבלת תג נכה לרבות בקשה עבור 2 רכבים, החזרי אגרה.

למי זכאי לתו נכה?
נכים המוגבלים בניידות וזקוקים לרכב על מנת להתנייד, מי שדרגת הנכות שלו לפחות 60% , מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים, מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, וניידותו בדרכים מסוכנת עבורו ללא ניידות ברכב – זכאי לקבלת תו חניה לנכה המאפשר לו לחנות בחניה המותרת לנכים כחוק.
בעלי אישור נֵכוּת מוגבלי ניידות
של משרד הבריאות אם גיל הנכה עד 67 ונבדק בקריטריון של ניידות. או לנכים הזקוקים לרכב עבור ניידותם עקב בעיית נכות ברגליים או שדרגת הנכות מגיעה לפחות ל 60%,
מטופלי המודיאליזה
נפגעי פעולות איבה
עיוורים
נכי צהל
חולים במחלות לב בהתאם לתנאים הקבועים בחוק
חולי סכרת
חולים במחלות שריר ושלד
חולים במחלות ריאה
חולים במחלות נוספות כגון: אוטיזם, אפילפסיה, מחלות פסיכיאטריות , הפרעות נוירולוגיות, חולים לאחר השתלות, חולי סרטן, אלטצהיימר, ועוד. במקרים תבדק הזכאות על ידי וועדה רפואית בהתאם למצב הרפואי.
עיוורים בעלי תעודות עיוור של משרד הרווחה, הורים לילד נכה, חולי לב, פריצות דיסק, חולי סרטן, נכי משרד הבטחון, מוגבלי ניידות בכל גיל, חולי סכרת ועוד מחלות הקבועות בחוק. פנו אלינו ל הנפקת תו חניה לנכה ואנו נסייע בהנפקת תכ נכה מול הרשויות.
במידה והינם זקוקים לסיוע אישי נוסך בנושאי: אחוזי נכות, ביטוח לאומי, קצבת נכות ומיצוי זכויות אותן מקנה תו נכה, צרו קשר 077-350-7500

הוצאת תו לנכה

תו נכה הינו משמעותי ביותר ומקל מאוד עם בעלי הנכות להתנהל בשגרת היום יום. ישנם תנאים לקבלת תג נכה כפי שנקבעו בחוק חניית נכים תשמ"ד. באם נמצא כי אתם עומדים בתנאים אלו – הוצאת תו לנכה יקל עליהם מאוד.
תו נכה הינו שירות של משרד התחבורה המקנה לנכים חניה במקום המוסדר לנכים על מנת לשפר את ניידותם ותקיים בתנאים הקבועים בחוק החניה לנכים.
בעל הזכאות לתו נכה מקבל תג חניה על גבי כרטיס קשיח אותו יש להצמיד לשמשת הרכב כל שאפשר לראותו בצורה ברורה. הכרטיס כולל מספר רכב אחד, תאריך הנפקה, תאריך תפוגה ושם המדינה.
ניתן לקבל תג חניה לנכה עבור 2 כלי רכב במידה ושני כלי הרכב משמשים להסעת הנכה גם אם כלי הרכב אינם רשומים בבעלות הנכה.
תג הנכה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. העברה של תג נכה לשימוש אדר אחר הינה עבירה פלילית.
תג חניה לנכה מוגבל לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש או לצמיתות . תוקפו של התג לנכה נקבע על מידת הזמניות של מצב הנכה או הסיכוי שמצב ניידות הנכה תשתנה לטובה.
השימוש בתג נכה מותר רק ברכב השייך לתג הנכה ורק עם הנכה נמצא ברכב או נוהג בו.

 משרדנו מתמחה במתן ליווי וייעוץ משפטי מקצועי ומהיר לקבלת תג נכה לרבות בקשה עבור 2 רכבים, החזרי אגרה.

הנפקת תו נכה הפקת תעודת נכה הוצאת תו לנכה מי זכאי לתו נכה? חידוש תו נכים חידוש תו נכים חידוש תג החניה לנכה ניתן בדר`כ לתקופה מוגבלת, והליך החידוש של תג החניה לנכה מתבצע בצורה זהה להוצאה של תג החניה לנכה, בצורה כזו שצריך להגיש שוב את הטופס הרלוונטי לקבלת תו חניה לנכה. תהליך האפיון מחדש בנוגע לזכאות לחידוש תו נכה דורש לצרף כל מסמך המעיד על שינוי או חוסר שינוי במצבו הבריאותי של המבקש. מומלץ להתחיל את תהליך חידוש תו הנכה כחצי שנה לפני תום תוקף התו הנוכחי.
תוקפו של תג החניה
תג חניה לנכה ניתן לתקופה זמנית או לצמיתות. משך הזכאות לתג נכה נקבע על פי תקופת נכותו של הנכה ומצבו או הסיכוי שמצב הניידות של הנכה תשנה לטובה.
ניתן לבקש חידוש תו נכים לתקופה של שנה עד שלוש שנים תלוי במצבו הרפואי של הנכה.
ההנפקה של תו החניה לנכה אפשרית באמצעות הגשת בקשה לתו חניה לנכה בהתאם לזכאות המבקש עפ`י החוק, תקופת התו ניתנת בשתי ואריאציות, האחת "זמנית" לתקופה מוגבלת בזמן, השנייה "צמיתות" לתקופה של 8 שנים והחידוש מתבצע באופן אוטומטי ע`י אגף הרישוי של משרד התחבורה.

עורך דין גירושין מומלץ

 ראשית מעבר לגירושין תמיד אבל בכל תיק ותיק יש לנסות להגיע לשלום בית , לעיתים גם בעזרת טיפול חיצוני . במידה ואין הדבר מצליח , יש לפנות לנסות להגיע להסכמות במחלוקות העיקריות בעניין הגירושין ובאם יש הסכמות בעניינים העיקריים יש מקום לניהול משא ומתן עד להגעה להסכם וזאת כדי לחסוך הליכים בבית המשפט הנכבד וזה הדבר הטוב ביותר עבור הלקוח . כעורכת דין אני ממליצה תמיד לנסות להגיע להסכמות מאחר וברוב התיקים תגיעו לאותה התוצאה גם בבית משפט לכן תחשבו היטב לפני שהנכם מגיעים למלחמה שלא תמיד שווה לנהל אותה .

בפגישה הראשונה : בענייני גירושין – מתקיימת פגישה לצורך שמיעת כל עובדות המקרה ומציאת הגנות ודרך משפטית ראויה וטובה למען הלקוח .
כבר בפגישה הראשונה ניתן יעוץ משפטי על האסטרטגיה ועל ניהול התיק כולו .
יודגש כי המשרד מספק שירות החל מהשעה 08:00 ועד השעה 19:00 בערב כאשר ניתן ליצור קשר למקרים דחופים גם מעבר לכך .
הליך יישוב סכסוך: לפי החוק החדש טרם הגשת תביעות בבית המשפט הנכבד יש לעבור הליך גישור מטעם בתי המשפט למשפחה כאשר גם במסגרת הליך זה יש צורך בליווי משפטי על מנת למנוע טעויות שלאחר מכן יהיה קשה לתקן.

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש נועדה לסיים את כל המחלוקת הרכושית ולהיפרד. גירושין עורך דין על מנת לסיים בצורה יפה יש להיות גלויים ולספר כל מה שיש על השולחן ובמילים אחרות לגלות את האמת ולהציג אסמכתאות . חלוקת הרכוש מתחשבת בעובדה שיש ילדים ואין להתעלם מכך.

משמורת

עניין המשמורת הינו עניין קריטי מאוד וחשוב הן לטובת הילדים , הן לנוחיות ההורים והן אחת המחלוקות הקשות בבית המשפט למשפחה או בבית הדין הרבני. בדרך כלל המשמורת היא שלם האם.
כיום גם אבות יכולים לתבוע משמורת וקיימת פסיקה רחבה בעניין בעיקר לאחרונה וכל מקרה הינו לגופו .
בתיקים רבים בתי משפט תומכים ומבקשים כי בני זוג יגיעו למשמורת משותפת לטובת הקטינים , חשוב לדעת שבני זוג חייבים להסתדר ביניהם ולתקשר בצורה טובה על מנת לקיים משמורת משותפת.

גישור

כיום לפי ההליך החדש החדש בבתי המשפט למשפחה נהוג לגשת להליך גישור ביחידת הסיוע ללא עורכי הדין בישיבה הראשונה על מנת לנסות לסיים בהסכם .מומלץ לכל זוג שנמצא לפני גירושין ו/או פרידה לקבוע פגישה , להתייעץ ולקבל הנחיות.ישנם מקרים רבים שמגיעים לשלום בית ואף עורכים הסכם שלום בית בליווי מטפלים ומומחים לפי הצורך כל מקרה לגופו .
ישנם מקרים בהם מתקדמים להסכם גירושין שתוחם את כל ענייני המחלוקת והדבר הינו מומלץ וחוסך אגרות והוצאות רבות בבית המשפט למשפחה ומסיימים את העניין בצורה מסודרת ויפה תוך ליווי לאורך כל הדרך .יש לזכור דבר אחד אין מנצחים ב גירושין. ברגע שמשפחה החליטה להיפרד הדבר הינו קשה מנשוא וכולם מפסידים . על מנת שהילדים שאינם אשמים בסכסוך לא ירגישו את העניין ויכנסו בקלות למצב משפחתי חדש יש לעשות את המהלכים בצורה הכי טובה ועל הדרך הכי טובה שרק אפשר .זכרו כל פשרה וכל ויתור הוא למען הילדים ולמען עתיד טוב יותר. המוטו בבתי המשפט למשפחה הוא עקרון טובת הילדים ועיקרון זה הינו העיקרון המנחה .יודגש ויובהר כי בתי המשפט הינם בעיקר לטובת הילדים וגם אנחנו כהורים צריכים לחשוב אך ורק על טובת הילדים , אם זה המוטו שלכם תוכלו לסיים את המחלוקת בהסכם גירושין

דיני המשפחה

על מנת לדעת מה צריך לצרף לבקשה – ניתן לבדוק באתר הרשות השופטת.בדרך כלל מצרפים צילום ת.ז. ו/או דרכון , בקשה מפורטת + תצהירים + חוות דעת + תרגומים של תעודות נישואין זרות ועוד.. כל הנדרש נערך כל מקרה לגופו ועל פי הנחיות החוק וכמובן שעורך הדין עורך את הבקשה על כל נספחיה.

לאחר הגשת התביעה ותשלום האגרה במקום המוסמך יש צורך בדרך כלל בחות דעת של הדין הזר וכן תרגומים של כל המסמכים שהוגשו שאינם בשפה העברית למשל תעודת נישואין מקפריסין יש לתרגם אותה לעברית ולהבין האם אין התנגדות לפי הדין הזר כי בני הזוג יתגרשו.

במשרדינו יש מומחה לדין הזר שהוא עורך את חוות הדעת לפי הדין המקומי ומתמצא במדינות שונות כגון : קפריסין, רוסיה, אוקריינה, ספרד ועוד…
ברגע שחוות הדעת ממליצה שאין התנגדות לגירושין לפי הדיו הזר בית המשפט הנכבד יתיר את הנישואין.

הדין החל בהליך התרת נישואין בבית משפט לענייני משפחה
אם בית המשפט לענייני משפחה מוסמך לדון בהתרת הנישואין של בני הזוג, בית המשפט ידון בהתרת הנישואים בהתאם לדין שחל על התרת נישואין במקום מושבם המשותף של בני הזוג. אם אינם גרים באותה מדינה, ידון בית המשפט בהתרת נישואיהם לפי הדין שחל במדינה שבה גרו יחד.
לאחרונה, ואם לא גרו כלל יחד באותה מדינה, ידון בית המשפט בהתרת הנישואין על-פי הדין שחל במדינה שבני הזוג הם אזרחיה. אם בני הזוג אינם אזרחיה של אותה מדינה, ידון בית המשפט בהתרת נישואיהם על פי-הדין שחל במדינה שבה נערכו הנישואין.
אם אף אחת מהאפשרויות לעיל לא מאפשרת לבית המשפט להכריע לפי דין שיחול על שני בני הזוג, רשאי בית המשפט לדון בעניינם של הצדדים על-פי הדין שחל במקום מושבו של אחד מבני הזוג, כפי שייראה לבית המשפט צודק בנסיבות העניין.
במידה ובני זוג משתייכים לאותה הדת עליהם להתגרש בבית הדין המוסמך.

הסכם ממון

הסכמי ממון זו הדרך להגן על כספים שיש לכל אחד מבני הזוג טרם הנישואין .עורך דין גירושין ההסכם מתייחס בעיקר להסדרת הממון של כל אחד.משרד עורך דין גירושין , במידה והנכם לפני הקמת תא משפחתי וטרם נישואין מומלץ להתייעץ עם עו"ד על מנת להבין את המשמעות . לעיתים הדבר פוגע בזוגיות ומשפיע על בן או בת הזוג אך יש דרך להסביר ולהעביר את המסר ולשם כך נועדה הפגישה וההתייעצות עם עו"ד .
יודגש ויובהר כי ההחלטה לערוך הסכם ממון הינה החלטה חשובה מאוד ויש לעגן אותה ולדאוג לרכוש ולממון מאחר וכיום זוגות רבים מתגרשים ואחוזי הגירושין בישראל הינם רבים ולכן יש לשמור על הכספים שחסכתם טרם הנישואין ולעגן בהסכם ממון מסודר בפני עורך דין.חשוב לבצע טרם הנישואין ולאשר בבית המשפט או על ידי נוטריון, העדיפות היא בבית המשפט למשפחה.

השארת תגובה